اسامی برندگان دومین دوره جشنواره تبلیغات ایران

 

الف-اسامی برندگان دومین دوره جشنواره تبلیغات در بخش ویژه :

رشته ها

موضوع

برندگان

بخش ویژه (اقتصاد مقاومتی)

مدیریت مصرف (اصلاح الگوی مصرف)

  1. روابط عمومی شرکت توانیر (شاهین طلایی)

-­ روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (شاهین طلایی)

  1. هیچ اثری شایسته دریافت شاهین نقره­ای شناخته نشد
  2. روابط عمومی شرکت آبفای استان تهران (شاهین برنزی)

-­ روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان (شاهین برنزی)

  1. شرکت تبلیغات پویانمایان قاصدک اراک (دیپلم افتخار)

ترویج مصرف کالاهای داخلی و کاهش واردات

  1. روابط عمومی شهرداری اصفهان (شاهین طلایی)
  2. روابط عمومی شهرداری رشت (شاهین نقره‌ای)
  • روابط عمومی بانک تجارت (شاهین نقره‌ای)
  1. شرکت تدبیر پاسارگاد شرق (شاهین برنزی)
  2. شرکت نگین هزاره سوم (دیپلم افتخار)

بخش ویژه (مسئولیت اجتماعی)

مسئولیت اجتماعی و فعالیت­های زیست‌محیطی

  1. شرکت تبلیغات تدبیر پاسارگاد شرق (شاهین طلایی)
  • شرکت سروش سیما (شاهین طلایی)
  1. شرکت تبلیغات آگه سازان (شاهین نقره‌ای)
  2. شرکت تبلیغات اشاره (شاهین برنزی)
  3. شرکت تبلیغات شبکه آفتاب (دیپلم افتخار)

بخش ویژه (تبلیغات فرهنگی و خدمات عمومی)

تبلیغات فرهنگی و خدمات عمومی

  1. شرکت آبفای استان تهران (شاهین طلایی)

–  موسسه اعتباری ملل (شاهین طلایی)

  1. شرکت تبلیغات سروش سیما (شاهین نقره‌ای)
  2. شرکت تبلیغات هزاره سوم (شاهین برنزی)
  • شرکت ایده پروران تبلیغ (شاهین برنزی)

۴-­ سازمان بهشت زهرا (س) تهران (دیپلم افتخار)

ب-اسامی برندگان دومین دوره جشنواره تبلیغات در بخش اصلی :

رشته ها

موضوع

برندگان

تبلیغات محیطی

تابلوهای تبلیغاتی

  1. کانون آگهی و تبلیغات آگه سازان(شاهین طلایی)
  2. کانون آگهی و تبلیغات خلاق کرگدن (شاهین نقره‌ای)
  3. کانون آگهی و تبلیغات بادکوبه (شاهین برنزی)
  4. بانک شهر (دیپلم افتخار)

تبلیغات محیطی جایگزین و مکمل

  1. هیچ اثری شایسته دریافت شاهین طلایی شناخته نشد
  2. شرکت پاکشو (شاهین نقره‌ای)

۳-­ هیچ اثری شایسته دریافت شاهین برنزی شناخته نشد

۴-­ هیچ اثری شایسته دریافت دیپلم افتخار شناخته نشد

تبلیغات چاپی

آگهی مطبوعاتی شامل مطبوعات و آگهی‌نامه‌ها

  1. کانون آگهی و تبلیغات خلاق کرگدن (شاهین طلایی)
  • بانک تجارت (شاهین طلایی)
  • کانون آگهی و تبلیغات بادکوبه (شاهین نقره­ای)

۳-­  هیچ اثری شایسته دریافت شاهین برنزی شناخته نشد

۴-­ هیچ اثری شایسته دریافت دیپلم افتخار شناخته نشد

بروشور و کاتالوگ

  1. کانون آگهی و تبلیغات اشاره (شاهین طلایی)
  • کانون آگهی و تبلیغات ایران نوین (شاهین طلایی)
  • هیچ اثری شایسته دریافت شاهین نقره­ای شناخته نشد
  • بیمه ملت (شاهین برنزی)
  • شرکت توزیع نیروی برق خوزستان(دیپلم افتخار)

پوستر

  1. کانون آگهی و تبلیغات کانون آتی بال (شاهین طلایی)
  2. کانون آگهی و تبلیغات اشاره (شاهین نقره‌ای)
  3. کانون آگهی و تبلیغات نگاه شرقی سبز (شاهین برنز)
  4. هیچ اثری شایسته دریافت دیپلم افتخار شناخته نشد

برچسب‌ها و بسته‌بندی

  1. کانون آگهی و تبلیغات آتی بال(شاهین طلایی)
  2. کانون آگهی و تبلیغات اشاره(شاهین نقره‌ای)
  3. کانون آگهی و تبلیغات کانون ایران نوین(شاهین برنزی)
  4.  هیچ اثری شایسته دریافت دیپلم افتخار شناخته نشد

تبلیغات دیداری

و شنیداری

فیلم تبلیغاتی (مستند- صنعتی)

  1. شرکت زیمنس (پنجره هنر) (شاهین طلایی)
  2. اثر مستقل (آقای فخاریان) (شاهین نقره‌ای)
  3. شرکت آرتمن فیلم (شاهین برنزی)
  4. کانون آگهی و تبلیغات آتی بال (دیپلم افتخار)

آنونس (آگهی­های رادیویی)

  1. کانون آگهی و تبلیغات شبکه آفتاب (شاهین طلایی)
  • کانون آگهی و تبلیغات بادکوبه (شاهین طلایی)
  1. کانون آگهی و تبلیغات پنجره هنر (شاهین نقره­ ای)
  2. کانون آگهی و تبلیغات خلاق کرگدن (شاهین برنزی)
  3. هیچ اثری شایسته دریافت دیپلم افتخار شناخته نشد

آگهی تلویزیونی (با رویکرد فرهنگی)

  1. کانون آگهی و تبلیغات بادکوبه(شاهین طلایی)
  2. روابط عمومی موسسه اعتباری ملل(شاهین نقره‌ای)
  3. هیچ اثری شایسته دریافت شاهین برنزی شناخته نشد
  4. هیچ اثری شایسته دریافت دیپلم افتخار شناخته نشد

آگهی تلویزیونی

(با رویکرد مسئولیت اجتماعی)

  1. کانون آگهی و تبلیغات اشاره(شاهین طلایی)
  2. کانون آگهی و تبلیغات روزنه ارتباط(شاهین نقره‌ای)
  3. سازمان راهداری و حمل­و­نقل جاده‌ای کشور(شاهین برنزی)

۴-­ هیچ اثری شایسته دریافت دیپلم افتخار شناخته نشد

آگهی تلویزیونی (رئال)

  1. کانون آگهی و تبلیغات پنجره هنر(شاهین طلایی)
  • کانون آگهی و تبلیغات ایران نوین (شاهین طلایی)
  • کانون آگهی و تبلیغات شبکه آفتاب (شاهین طلایی)

– کانون آگهی و تبلیغات بادکوبه(شاهین طلایی)

۲- کانون آگهی و تبلیغات سیماپخش (نقره­ای)

۳- کانون آگهی و تبلیغات اشاره(شاهین برنزی)

  • روابط عمومی بانک مسکن (شاهین برنزی)

۴-  هیچ اثری شایسته دریافت دیپلم افتخار شناخته نشد

آگهی تلویزیونی

(انیمیشن و موشن گرافی)

  1. روابط عمومی بانک شهر (شاهین طلایی)
  2. کانون آگهی و تبلیغات اشاره (شاهین طلایی)
  3. کانون آگهی و تبلیغات شبکه آفتاب (شاهین نقره‌ای)
  4.  کانون آگهی و تبلیغات پنجره هنر(دیپلم افتخار)

تبلیغات دیجیتال

  1. روابط عمومی بانک مسکن (شاهین طلایی)
  2. شرکت تبلیغاتی پنجره هنر (شاهین نقره‌ای)
  3. کانون آگهی و تبلیغات بادکوبه (شاهین برنزی)
  4. شرکت تبلیغات مگنولیا (دیپلم افتخار)

تبلیغات یکپارچه (کمپین­ها)

  1. کانون آگهی و تبلیغات مگنولیا (شاهین طلایی)
  2. روابط عمومی بانک مسکن (شاهین نقره‌ای)
  3. کانون آگهی و تبلیغات پنجره هنر (شاهین نقره‌ای)
  4. کانون آگهی و تبلیغات اشاره (دیپلم افتخار)

تحقیقات و مطالعات مرتبط با تبلیغات

طرح‌های تحقیقات مرتبط با تبلیغات (تحلیل موقعیت، پیش‌آزمون، تحلیل مخاطبان، پس‌آزمون، اثربخشی)

  1. کانون آگهی و تبلیغات EMRC (شاهین طلایی)

– کانون آگهی و تبلیغات شبکه آفتاب (شاهین طلایی)

۲- هیچ اثری شایسته دریافت شاهین نقره­ای شناخته نشد

۳-­ روابط عمومی بانک مسکن (شاهین برنزی)

۴-­ شرکت ایرانول (دیپلم افتخار)

فعالیت‌های روابط عمومی در قالب کمپین تبلیغاتی

  1. هیچ اثری شایسته دریافت شاهین طلایی شناخته نشد
  2. هیچ اثری شایسته دریافت شاهین نقره­ای شناخته نشد
  3. کانون آگهی و تبلیغات  DMN(شاهین برنزی)
  4. شهرداری اصفهان (دیپلم افتخار)

برندینگ

هویت بصری برند، طراحی مفهوم،

تصویر و شخصیت برند

جایگاه سازی

طراحی لوگو

  1. کانون آگهی و تبلیغات شبکه آفتاب (شاهین  طلایی)
  2. کانون آگهی و تبلیغات آتی بال (شاهین نقره‌ای)
  3. کانون آگهی و تبلیغات خلاق ۳۶۰ درجه (Zigam8) (شاهین برنزی)
  4. کانون آگهی و تبلیغات اشاره (دیپلم افتخار)

تبلیغات مستقیم و حمایتی

  1. کانون آگهی و تبلیغات آتی بال (شاهین طلایی)

-شرکت تبلیغاتی DMN – ( شاهین طلایی)

  1. شرکت ایرانول (شاهین نقره‌ای)
  2. روابط عمومی بانک مسکن (شاهین برنزی)
  3. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (دیپلم افتخار)

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>