حسن نصیری قیداری

حسن نصیری قیداری

هیئت داوران

آشنایی با حسن نصیری قیداری

  • لیسانس: روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی سال۱۳۶۴
  • فوق لیسانس: مدیریت دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۷۲
  • گذراندن دوره تخصصی خصوصی سازی و مدیریت استراتژیک در آلمان
  • مدیر عامل تعاونی مصرف شهید دستغیب
  • کارشناس و مدیر روابط عمومی و ارتباطات در بنیاد جانبازان و مستضعفان بمدت ۲۰سال
  • مشاور شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات ایران
  • کارشناس روابط عمومی بانک صادرات