داریوش مهرجویی

داریوش مهرجویی

هیئت داوران

  • کارگردان، نویسنده و مترجم
  • عضو پیوسته فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
  • آفریدن هفت شخصیت، بیشترین شخصیت سینمایی ماندگار را در سینمای ایران خلق کرده
  • برترین کارگردان همه تاریخ سینمای ایران پس از بهرام بیضایی