امیر بختایی

امیر بختایی

مدرس کارگاه

آشنایی با امیر بختایی

مشاور و مدرس بازاریابی، فروش و تبلیغات
•    نویسنده کتاب مدیریت تبلیغات اینترنتی
•    مترجم کتاب چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟
•    بنیانگذار وب سایت تخصصی چهارراه تبلیغات