امیرحسین نوریان

امیرحسین نوریان

هیئت داوران

آشنایی با امیرحسین نوریان

  • کارشناس ارشد ام بی ای با گرایش مارکتینگ
  • مدیر صادرات شرکت صنایع سیمان زابل (در حال حاضر)
  • مدیر بازاریابی و فروش شرکت سیمان ممتازان
  • مشاور و مدرس بازاریابی، تبلیغات و برند
  • موسس و سردبیر وب سایت تخصصی دنیای تبلیغات، نخستین رسانه تخصصی تحلیلی، خبری و آموزشی تبلیغات ایران و جهان