بهنود الله وردی نیک

بهنود الله وردی نیک

هیئت داوران

آشنایی با بهنود الله وردی نیک

  • راهبر و استراتژیست ارشد برندینگ و کمپین های ۳۶۰ درجه برندآفرینی
  • دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار، کارشناس ارشد کسب و کار
  • بنيانگذار مدل انحصاری بانيک در تدوین کمپينهای ۳۶۰ درجه یکپارچه برندآفرینی Branding I-Campaign
  • هدایتگر و استراتژیست بيش از ۳۰۰ کمپين در زمينه برندینگ برای بيش از ۹۰ برند ایرانی و بين المللی فعال در ایران
  • مشاور عالی برندینگ و ارتباطات بازاریابی و برند
  • محقق، مولف و مدرس مباحث برندینگ، مدیریت استراتژیک برند و ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند IBC-IMC
  • استراتژی و هویت سازی برند، مدیریت ارشد خلاقيت، کپی رایتينگ، برنامه ریزی رسانه ای