همید فدایی

همید فدایی

هیئت داوران

آشنایی با همید فدایی

  • بنیان گزار پایگاه خبری-تحلیلی دنیای تبلیغات
  • خالق آقای گیمیفیکیشن
  • استراتژیست هک رشد
  • مدیر پروژه های سازمانی و مشاور شهرهوشمند در ایران و ترکیه
  • منتور استارتاپ و مدرس کارگاه های آموزش های نوین
  • منتور رویدادهای استارتاپ ویکند