ایرج قره داغی

ایرج قره داغی

هیئت داوران

آشنایی با دکتر ایرج قره داغی

  • دکترا مدیریت، گرایش برنامه ریزی
  • مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه تبلیغات بازرگانی
  • موسس اداره کل تبلیغات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • مولف کتاب قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور
  • تالیف مشترک کتاب پژوهشی چالش ها و راهکار های تبلیغاتی در ایران
  • مولف بیش از ۱۰۰ مقاله در زمینه مدیریت، تبلیغات و سیاستگذاری فرهنگی
  • عضو هیات داوران دومین و سومین همایش علمی صنعت تبلیغات کشور
  • کارشناس رتبه عالی تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • مدرس رشته های مدیریت، تبلیغات و حقوق تبلیغات بازرگانی