عيسي غفار نژاد

عيسي غفارنژاد

هیئت داوران

آشنایی با عيسي غفارنژاد

  • فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد رشته معماري از دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه
  • مدیر عامل شرکت ” مهندسان مشاور یادگار طرح”
  • مشاور تبلیغاتی ” گروه صنعتی سهلان”
  • سوابق اجرائي ( سازمان زيباسازي و شوراي اسلامي شهر تهران )
  • رئيس طرح ساماندهي فني تبليغات محيطي و پيكره هاي تبليغاتي در شهر تهران
  • مسئول كميسيون فني تبليغات سازمان زيباسازي
  • معاون امور تبليغاتي و درآمدي سازمان زيباسازي شهر تهران
  • رئيس ستاد مركزي ساماندهي تبليغات دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا
  • مشاور مدير عامل سازمان زيباسازي در امور تبليغات محيطي