اسماعیل قدیمی

اسماعیل قدیمی

هیئت داوران

آشنایی با اسماعیل قدیمی

  • کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • مدرس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ۱۳۸۱ تاکنون
  • مدرس مدعو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲
  • مدرس مدعو دانشکده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سوره درمقطع کارشناسی ارشد
  • مدرس مدعو دانشگاه های علمی-کاربردی، مالک اشتر و دانشگاه آزاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰
  • مدیر، مدیرکل و معاون روابط عمومی و تبلیغات در وزارت دفاع به مدت ۲۵ سال
  • مشاور رسانه ای معاون حقوقی وزارت دفاع به مدت ۳ سال