جواد قاسمي

جواد قاسمي

هیئت داوران

آشنایی با جواد قاسمي

 • فوق ليسانس مديريت
 • معاون منابع انساني هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران «۱۰ سال»
 • معاون سياحتي “هما” «۳ سال»
 • مديركل روابط عمومي هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران « ۵ سال»
 • رئيس مركز ايرانگردي و جهانگردي ” هما”(H.T.C) « ۵ سال»
 • معاون سياحتي سازمان سياحتي بنياد « ۲ سال»
 • مديرعامل مجتمع بين‏المللي ايرانگردي و جهانگردي آزادي (آیتو) «۴ سال»
 • مديركل روابط‏عمومي و اموربين الملل بنياد مستضعفان«۱۰ سال»
 • رییس انجمن روابط عمومی ایران از سال ۱۳۷۰ به مدت ۱۲ سال
 • رییس هیات موسس خانه روابط عمومی از سال ۱۳۹۵ تا کنون
 • مدیر عامل انجمن متخصصان گردشگری ایران از سال از سال ۱۳۸۴ تا کنون
 • عضو کمیته داوران انتخاب روابط عمومی برتر در سطح ملی هشت دوره
 • عضو کمیته داوران انتخاب روابط عمومی برتر وزارت نفت و نیرو شش دوره