جواد قاسمی

جواد قاسمی

رئیس خانه روابط عمومی ایران

آشنایی با غلامرضا کاوه عضو شورای راهبردی جشنواره تبلیغات

اطلاعاتی از غلامرضا کاوه در دسترس نیست . در صورتی که می خواهید رزومه ای در این بخش قرار دهید با دبیرخانه جشنواره تبلیغات ایران تماس بگیرید

 


آشنایی با دیگر اعضا شورای راهبری جشنواره تبلیغات ایران

امیرحسین نوریان

علی فروزفر

هوشمند سفیدی

علی جهانی

ناصر پاشاپور نیکو

جواد پورمیرغفاری

عماد رستمی