کامران کاتوزیان

کامران کاتوزیان

هیئت منصفه داوران

آشنایی با کامران کاتوزیان

کامران کاتوزیان در سال ۱۳۲۰ در تهران به دنیا آمد. او در کارنامه خود کارشناسی هنرهای زیبا (نقاشی و مجسمه سازی) از دانشگاه ویندهام، ورمونت امریکا (۱۳۴۰) را دارد.
  • برخي از سوابق حرفه‌اي:

– برنده چهارمین بی ینال تهران (۱۳۴۳)
– شرکت در بی ینال پاریس (۱۳۴۴)
– شرکت در بی ینال ونیز (۱۳۴۵)
– شرکت در جشنوارة بین المللی هنر- واشنگتن (۱۳۵۶)
– برگزاری پنج نمایشگاه انفرادی
– مؤسس گالری صبا (۱۳۴۳)، شرکت تبلیغاتی آوانگارد (۱۳۵۰) و شرکت تبلیغاتی کارپی (۱۳۶۵)
– تدریس گرافیک در دانشکده هنرهای تزئینی (۱۳۴۶- ۱۳۴۸) و دانشگاه آزاد (۱۳۶۹- ۱۳۷۱)