محمد محمودیان

محمود محمدیان

دبیر کمیته علمی

آشنایی با محمود محمدیان عضو شورای راهبردی جشنواره تبلیغات

اطلاعاتی از محمود محمدیان در دسترس نیست . در صورتی که می خواهید رزومه ای در این بخش قرار دهید با دبیرخانه جشنواره تبلیغات ایران تماس بگیرید

 


آشنایی با دیگر اعضا شورای راهبری جشنواره تبلیغات ایران

امیرحسین نوریان

علی فروزفر

هوشمند سفیدی

علی جهانی

ناصر پاشاپور نیکو

جواد پورمیرغفاری

عماد رستمی