بلوریان

محمد بلوریان

هیئت داوران

آشنایی با محمد بلوریان

  • مدرس و محقق مارکتینگ
  • عضو هیئت علمی دانشگاه
  • مدرس دوره های MBA و DBA
  • فوق لیسانس MBA از دانشگاه دولتی کالیفرنیا
  • دکترای بازاریابی و تبلیغات از دانشگاه ایندیانای آمریکا