محمد مهدی ایزدی

محمد مهدی ایزدی

هیئت داوران

آشنایی با محمد مهدی ایزدی

  • فارغ التحصیل دانشگاه سوره
  • ۱۵ سال سابقه مدیریت شرکت تبلیغاتی ایده با بیش از هزاران دقیقه مشاوره در حوزه کسب و کار
  • برگزار کننده اولین فوتسال بین المللی هنرمندان در ورزشگاه آزادی
  • حامی رسمی کنفرانس روز ملی خلیج فارس در ۲ دوره پیاپی
  • حامی برگزاری کنفرانس برند