محمدرضا محمدی فر

محمدرضا محمدی فر

هیئت داوران

آشنایی با محمدرضا محمدی فر

  • کارشناسی ارشد کامپیوتر
  • مولف کتابهای مرجع از جمله فرهنگ تبلیغات، فرهنگ فناوری اطلاعات، فرهنگ روزنامه نگاری، فرهنگ کامپیوتر، شیوه نامه ویرایش؛ مدرس دروس ارتباطات، تبلیغات اینترنتی، اطلاع‍‍ رسانی، نگارش، ویرایش
  • پژوهش در زمینه نگارش تبلیغاتی و کامپیوتری، واژگان‍‍شناسی و پیکره زبان فارسی در کامپیوتر