مجتبی آقایی

مجتبی آقایی

هیئت داوران

  • مجتبی آقایی لیسانس عکاسی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
  • مجتبی آقایی فوق لیسانس مدیریت امورفرهنگی
  • از دانشگاه علامه طباطبایی و دارای مدرک درجه یک هنری
  • دکترای افتخاری در رشته عکاسی از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور
  • عضویت در هیأت علمی جهاد دانشگاهی، مدرسه دروس تخصصی عکاسی در دانشکده های هنری کشور
  • تألیف کتابهای درسی عکاسی آموزش و پرورش ( رشته گرافیک شاخه کار و دانش)
  • عضویت در هیأت مؤسسه انجمن های عکاسان بحران ،عکاسان دوستدار میراث فرهنگی و گردشگری ایران ، عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران، انجمن عکاسان ایران
  • عضو هیئت موسس خانه روابط عمومی ایران