ناصر بزرگمهر

ناصر بزرگمهر

هیئت داوران

آشنایی با ناصر بزرگمهر

  • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
  • خبرنگار روزنامه اطلاعات
  • گویندگی رادیو
  • استخدام در اداره تئاتر وزارت فرهنگ وهنر
  • فعالیت در بیش از ۵۰روابط عمومی دولتی و خصوصی از دهه ۱۳۵۰ تاکنون
  • گزارشگری ، خبرنگاری ،دبیری وسردبیری ، مدیر مسئولی و صاحب امتیازی در ده ها روزنامه و مجله
  • مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران
  • مدیرکل روابط عمومی چند سازمان
  • مدیرمسئول در روزنامه های مختلف