اعلام نامزد های دریافت شاهین و دیپلم افتخار سومین دوره جشنواره تبلیغات ایران

به گزارش دبیرخانه جشنواره تبلیغات ایران ، اسامی نامزدهای دریافت شاهین و دیپلم افتخار سومین دوره جشنواره تبلیغات ایران را اعلام کرد .   به گزارش این دبیرخانه، نامزدهای دریافت شاهین و دیپلم افتخار به شرح زیر بیشتر بخوانید