اسامی برندگان دومین دوره جشنواره تبلیغات ایران

اسامی برندگان دومین دوره جشنواره تبلیغات ایران   الف-اسامی برندگان دومین دوره جشنواره تبلیغات در بخش ویژه : رشته ها موضوع برندگان بخش ویژه (اقتصاد مقاومتی) مدیریت مصرف (اصلاح الگوی مصرف) روابط عمومی شرکت توانیر بیشتر بخوانید