تبلیغات و اخلاق | آیا اصولاً تبلیغات می‌تواند اخلاقی باشد ؟

تبلیغات و اخلاق | آیا اصولاً تبلیغات می‌تواند اخلاقی باشد ؟   نویسنده : پروفسور باقر ساروخانی   موضوع تبلیغات بحث بسیار مهمی است. سؤال این است که آیا اصولاً تبلیغات می‌تواند اخلاقی باشد یا خیر؟ و اینکه بیشتر بخوانید