هیئت داوران سومین دوره جشنواره تبلیغات ایران مشخص شد

به گزارش دبیرخانه جشنواره تبلیغات ایران ، لیست اسامی هیئت داوران  سومین دوره جشنواره تبلیغات به شرح زیر اعلام شد . در این بخش، آثار منتخب به شکل گروهی و با اکثریت آرا:  ( نصف+ یک ) ، داوری شده و برای هر موضوع مسابقه بیشتر بخوانید