معرفی چهره­ های ماندگار تبلیغات در دومین دوره جشنواره تبلیغات ایران

در دومین دوره جشنواره تبلیغات ایران، چهره ­های ماندگار تبلیغات کشور معرفی شدند. این سه نفر شامل دکتر احمد عبدلی، احمد حسینی آرام و منوچهر مستوفی هستند. دبیرخانه جشنواره تبلیغات ایران، مهم‌ترین اقدامات آنان را به شرح بیشتر بخوانید