شاهین طلایی

برندگان بخش رقابتی جشنواره تبلیغات ایران

جشنواره تبلیغات ایران هر ساله برگزار می شود که در بخش رقابتی برند ها ، بانک ها ، سازمان ها ، کانون های تبلیغات و اشخاص حقیقی و ... شرکت می کنند . در لیست پایین شما می توانید به آرشیو برندگان بخش رقابتی جشنواره تبلیغات ایران در دوره های قبلی جشنواره تبلیغات دسترسی داشتید باشید . لازم به ذکر است که بخش رقابتی جشنواره تبلیغات در دو بخش اصلی و فرعی برگزار می شود که در لیست پایین هر دو بخش وجود دارد . برای اطلاعات بیشتر ، از بالا روی بخش رقابتی کلیک کنید .

تبلیغات محیطی

برندگان بخش رقابتی در قسمت های تابلوهای تبلیغاتی ، تبلیغات محیطی جایگزین و مکمل

photo

تابلو های تبلیغاتی

۱- کانون آگهی و تبلیغات آگه سازان    شاهین طلایی      ۲- کانون آگهی و تبلیغات خلاق کرگدن    شاهین نقره ای

۳- کانون آگهی و تبلیغات بادکوبه    شاهین طلایی      ۴-    بانک شهر     

 

photo

تبلیغات محیطی جایگزین و مکمل

۱- هیچ اثری شایسته دریافت شاهین طلایی شناخته نشد    شاهین طلایی      ۲- شرکت پاکشو    شاهین نقره ای

۳- هیچ اثری شایسته دریافت شاهین برنزی شناخته نشد    شاهین طلایی    ۴-  هیچ اثری شایسته دریافت دیپلم افتخار شناخته نشد

تبلیغات چاپی

برندگان بخش رقابتی در قسمت های بروشور و کاتالوگ ، پوستر ، برچسب‌ و بسته‌ بندی

photo

بروشور و کاتالوگ

۱- کانون آگهی و تبلیغات اشاره    شاهین طلایی      ۲- کانون آگهی و تبلیغات ایران نوین   شاهین طلایی

۳- هیچ اثری شایسته دریافت شاهین نقره ای شناخته نشد         ۴-    بیمه ملت   شاهین طلایی

۵- شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

photo

پوستر

۱- کانون آگهی و تبلیغات کانون آتی بال    شاهین طلایی      ۲- کانون آگهی و تبلیغات اشاره    شاهین نقره ای

۳- انون آگهی و تبلیغات نگاه شرقی سبز    شاهین طلایی      ۴-    هیچ اثری شایسته دریافت دیپلم افتخار شناخته نشد

photo

برچسب‌ ها و بسته‌ بندی

۱- کانون آگهی و تبلیغات آتی بال    شاهین طلایی      ۲- کانون آگهی و تبلیغات اشاره    شاهین نقره ای

۳- کانون آگهی و تبلیغات کانون ایران نوین    شاهین طلایی

 

 

تبلیغات دیداری و شنیداری

برندگان بخش رقابتی در قسمت های فیلم تبلیغاتی (مستند- صنعتی) ، آنونس (آگهی­ های رادیویی ) ، آگهی تلویزیونی ( با رویکرد فرهنگی ) ، آگهی تلویزیونی ( با رویکرد مسئولیت اجتماعی ) ، آگهی تلویزیونی ( رئال ) ، آگهی تلویزیونی

(انیمیشن و موشن گرافی)

photo

فیلم تبلیغاتی ( مستند- صنعتی )

۱- شرکت زیمنس (پنجره هنر)    شاهین طلایی      ۲- اثر مستقل (آقای فخاریان)    شاهین نقره ای

۳- شرکت آرتمن فیلم    شاهین طلایی      ۴-  کانون آگهی و تبلیغات آتی بال     

photo

آنونس ( آگهی­ های رادیویی )

۱- کانون آگهی و تبلیغات شبکه آفتاب    شاهین طلایی      ۲- کانون آگهی و تبلیغات بادکوبه  شاهین طلایی

۳- کانون آگهی و تبلیغات پنجره هنر   شاهین نقره ای       ۴-  کانون آگهی و تبلیغات خلاق کرگدن شاهین طلایی

photo

آگهی تلویزیونی ( با رویکرد فرهنگی )

۱- کانون آگهی و تبلیغات بادکوبه    شاهین طلایی      ۲-  روابط عمومی موسسه اعتباری ملل   شاهین نقره ای

 

 

 

 

photo

آگهی تلویزیونی ( با رویکرد مسئولیت اجتماعی )

۱- کانون آگهی و تبلیغات اشاره    شاهین طلایی      ۲- کانون آگهی و تبلیغات روزنه ارتباط    شاهین نقره ای

۳- سازمان راهداری و حمل­ و­نقل جاده‌ای کشور    شاهین طلایی

photo

آگهی تلویزیونی ( رئال )

۱- کانون آگهی و تبلیغات پنجره هنر    شاهین طلایی      ۲- کانون آگهی و تبلیغات ایران نوین شاهین طلایی

۳- کانون آگهی و تبلیغات شبکه آفتاب   شاهین طلایی    ۴- کانون آگهی و تبلیغات بادکوبه  شاهین نقره ای

۵- کانون آگهی و تبلیغاتسیماپخش   شاهین نقره ای      ۶- کانون آگهی و تبلیغات اشاره  شاهین طلایی

                  ۷-روابط عمومی بانک مسکن       شاهین طلایی

photo

آگهی تلویزیونی ( انیمیشن و موشن گرافی )

۱- روابط عمومی بانک شهر    شاهین طلایی      ۲- کانون آگهی و تبلیغات اشاره   شاهین نقره ای

۳- کانون آگهی و تبلیغات شبکه آفتاب    شاهین طلایی      ۴-  کانون آگهی و تبلیغات پنجره هنر  

تبلیغات دیجیتال

photo

تبلیغات دیجیتال

۱-روابط عمومی بانک مسکن    شاهین طلایی      ۲- شرکت تبلیغاتی پنجره هنر     شاهین نقره ای

۳- کانون آگهی و تبلیغات بادکوبه    شاهین طلایی      ۴-  شرکت تبلیغات مگنولیا  

تبلیغات یکپارچه ( کمپین­ ها )

photo

تبلیغات یکپارچه ( کمپین­ ها )

۱-کانون آگهی و تبلیغات مگنولیا    شاهین طلایی      ۲- روابط عمومی بانک مسکن   شاهین نقره ای

۳- کانون آگهی و تبلیغات پنجره هنر    شاهین طلایی      ۴-  کانون آگهی و تبلیغات اشاره  

تحقیقات و مطالعات مرتبط با تبلیغات

طرح‌ های تحقیقاتی مرتبط با تبلیغات ( تحلیل موقعیت ، پیش‌آزمون ، تحلیل مخاطبان ، پس‌آزمون ، اثربخشی )

photo

طرح‌های تحقیقات مرتبط با تبلیغات

۱-کانون آگهی و تبلیغات EMRC    شاهین طلایی      ۲- کانون آگهی و تبلیغات شبکه آفتاب   شاهین طلایی

۳- روابط عمومی بانک مسکن    شاهین طلایی      ۴-  شرکت ایرانول  

فعالیت‌های روابط عمومی در قالب کمپین تبلیغاتی

photo

طرح‌های تحقیقات مرتبط با تبلیغات

۱-کانون آگهی و تبلیغات  DMN    شاهین طلایی     ۲- شهرداری اصفهان  

برندینگ

هویت بصری برند، طراحی مفهوم، تصویر و شخصیت برند ، جایگاه سازی ، طراحی لوگو

photo

طرح‌های تحقیقات مرتبط با تبلیغات

۱-کانون آگهی و تبلیغات مگنولیا    شاهین طلایی      ۲- روابط عمومی بانک مسکن   شاهین نقره ای

۳- کانون آگهی و تبلیغات پنجره هنر    شاهین طلایی      ۴-  کانون آگهی و تبلیغات اشاره  

تبلیغات مستقیم و حمایتی

photo

طرح‌های تحقیقات مرتبط با تبلیغات

۱-کانون آگهی و تبلیغات آتی بال    شاهین طلایی      ۲- شرکت تبلیغاتی DMN   شاهین طلایی

۳- شرکت ایرانول  شاهین نقره ای        ۴-  روابط عمومی بانک مسکن  شاهین طلایی

۵-سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای

بخش فرعی جشنواره تبلیغات ایران

بخش ویژه ( اقتصاد مقاومتی )

photo

مدیریت مصرف ( اصلاح الگوی مصرف )

۱-روابط عمومی شرکت توانیر   شاهین طلایی      ۲- روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان   شاهین طلایی

       ۳-  روابط عمومی شرکت آبفای استان تهران شاهین طلایی

۴- روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان شاهین طلایی  ۵- شرکت تبلیغات پویانمایان قاصدک اراک

photo

ترویج مصرف کالاهای داخلی و کاهش واردات

۱-روابط عمومی شهرداری اصفهان   شاهین طلایی      ۲- روابط عمومی شهرداری رشت اصفهانشاهین نقره ای

       ۳-  روابط عمومی بانک تجارت شاهین نقره ای

۴- شرکت تدبیر پاسارگاد شرق شاهین طلایی  ۵- شرکت نگین هزاره سوم

بخش ویژه

مسئولیت اجتماعی و فعالیت­ های زیست‌ محیطی

photo

مسئولیت اجتماعی و فعالیت­ های زیست‌ محیطی

۱-شرکت تبلیغات تدبیر پاسارگاد شرق   شاهین طلایی      ۲- شرکت سروش سیما      شاهین طلایی

       ۳-  شرکت تبلیغات آگه سازان     شاهین نقره ای

۴- شرکت تبلیغات اشاره شاهین طلایی  ۵- شرکت تبلیغات شبکه آفتاب 

بخش ویژه

تبلیغات فرهنگی و خدمات عمومی

photo

تبلیغات فرهنگی و خدمات عمومی

۱-شرکت آبفای استان تهران   شاهین طلایی      ۲-  موسسه اعتباری ملل     شاهین طلایی

       ۳-  شرکت تبلیغات سروش سیما     شاهین نقره ای

۴- شرکت تبلیغات هزاره سوم شاهین طلایی  ۵- شرکت ایده پروران تبلیغ شاهین طلایی

۶- سازمان بهشت زهرا (س) تهران