برنده واقعی جشنواره تبلیغات ایران ، “صنعت تبلیغات” است

دبیرکل سازمان جهانی تبلیغات در پیامی به جشنواره ملی تبلیغات ایران، ضمن اعلام حمایت و قدردانی، آمادگی این سازمان را برای حمایت از رشد علمی صنعت ایران اعلام کرد و بر این نکته که برنده واقعی جشنواره تبلیغات، بیشتر بخوانید

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی تبلیغات کشور از جشنواره تبلیغات ایران حمایت می‌کند

حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تبلیغات ایران محمد حیدری، مدیرکل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با اشاره به جشنواره ملی تبلیغات گفت: جشنواره تبلیغات ایران که در گام دوم خود ایستاده، ظرفیت و بیشتر بخوانید